Elektroniske skattekort fra 2013

Arild Gustavsen - 16.05.2012

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i denne måneden, foreslår regjeringen å innføre elektroniske skattekort. I den nye ordningen blir arbeidsgiver pliktig til å innhente skattekort elektronisk for sine arbeidstakere, direkte fra Skatteetaten. Arbeidsgiver skal så oppdatere skattekortopplysningene før hver lønnskjøring. 

Dette vil sannsynligvis gjøre det svært mye lettere for arbeidstakere med flere arbeidsgivere.

De fleste fagfolk ser positivt på forslaget, selv om retningslinjene ennå ikke klare.

 

(Delvis fra VG- nett 16.05.2012)