Fra 1. juli 2022 stilles det ikke lenger krav til HMS/Miljø-dokumentasjon av brukte byggevarer.

Arild Gustavsen - 22.05.2022

 

Årsaken til endringer er at EU’s bærekraftmål gjør den tradisjonelle tankegang til en utdøende tenkning. Ethvert produkt har en livssyklus og menneskets oppgave er å sørge for at livssyklusen ikke stoppes før den har nådd sitt eget mål.