Argus revitaliserer sertifisering etter Argusnormen.

Arild Gustavsen - 25.11.2018

Enkelte av våre kunder som aktivt benytter våre systemer har ved behov fått et sertifikat etter «Argusnormen». Og på bakgrunn av Statens Vegvesen sine nye systemkrav har vi derfor nå funnet det svært interessant å revitalisere denne ordningen. Den vil være et svært godt alternativ til et ISO-sertifikat slik utviklingen nå går. Les mer om ordningen under «Sertifisering» på  https://www.argus.no/sertifisering.aspx - dvs. akkurat der du nå befinner deg.