Achilles, Sellicha, StartBank og TransQ er på "hugget".

Arild Gustavsen - 25.11.2013

Achilles er et innkjøpsnettverk for oljerelatert virksomhet.

Sellicha (Achilles bakvendt) er et innkjøpsnettverk for energisektoren.

StartBank er et innkjøpsnettverk for servicenæringen.

TransQ er et innkjøpsnettverk for transportsektoren.

Felles for disse innkjøpsnettverk er at de nå har bestemt seg å sjekke hvor mange entreprenører som har diktet om sine systemer ved registrering i databasene. Argus har bistått flere kunder i slike revisjoner i den senere tid, og anbefaler deg som er medlem i ett eller flere av disse registre om å ta kontakt med oss, før du sitter i saksa. Du er tjent med det.