Det finnes trolig grunnlag for prisjusteringer og (NB) krav om fristforlengelse i den unormale råvaresituasjonen bransjen nå er.

Arild Gustavsen - 29.08.2021

 

Advokatfullmektig Synne B. Hustad Wold sier følgende i et leserinnlegg på bygg.no denne uken: «Trolig vil den unormale situasjonen for enkelte råvarer gi grunnlag for både vederlagsjustering og fristforlengelse. Det er til fordel for alle parter at man finner gode løsninger i en allerede krevende arbeidssituasjon på flere områder». I praksis betyr dette at man ikke skal kaste kortene, selv om kontrakten ser aldri så håpløs ut. 

Forståelse for kontraktsrett er grunnleggende kunnskap for den som lever av kontrakter. Grunnleggende kunnskaper i denne sammenheng er dessverre ikke alltid en prioritert kunnskap ved ansettelser av nøkkelpersonell. Husk: 

Som entreprenør har du 4 kjerneprosesser: 

  1. Anbud/tilbud.
  2. Kontrakt/kontraktsoppstart.
  3. Prosjektgjennomføring.
  4. Overlevering.


Og hvilke prosesser er da aller viktigst? Jo, nr. 1 og 2. De grep du gjør i oppstartsfasen må du leve med gjennom hele prosjektgjennomføringen, og resultatet av fase en og to ser du når overleveringen er gjort og du analyserer hva hele prosessen gav deg. 

Nå snakker vi om det ISO 9001:2015 kaller «prosessytelse». Den skal måles!