Det bor 44000 polakker i Norge...

Arild Gustavsen - 16.09.2013

.. Av disse betalte 16000 noe skatt. De resterende 28000 betalte kr. 0 i skatt i 2012. Hva tror vi de 28000 polakkene gjorde? Satt de hjemme?

NRK Dagsnytt har satt fokus på arbeidsinnvandringen fra Østeuropa til bygge- og anleggsnæringen i Norge. De forsøker å avdekke "snusk" i bransjen vår og oppfordrer bransjefolk til å ta kontakt dersom de oppdager forhold som er kritikkverdige. Vi i Argus ble intervjuet forrige uke og fikk blant annet spørsmålet om hva myndighetene kunne gjøre for å stoppe utviklingen. Vårt svar var følgende; vi tror ikke det finnes noen enkel oppskrift for å løse denne utfordringen. En rekke gode tiltak kan kanskje redusere noe av elendigheten. Men dette løses ikke uten en holdningsendring hos alle som skal ha utført et arbeid. Når "folk flest" er villige til å betale det det koster å få utført et kvalitetsmessig godt arbeid med full garanti og reklamasjonsrett dersom noe går galt – kan denne utfordringen løses permanent. Hva med et økonomisk incentiv her? Skattefradrag for dokumentert og nødvendig vedlikehold eller oppgradering av vår primærbolig. I landbruket har det vært slike ordninger gjennom hundre år fordi folk må bo på gården for å drive den. Men vi må vel bo i hus for å kunne arbeide vi som bare er fjøsrøktere i ånden også?