DiBk: Det er ingen menneskerett å drive eget firma!

Arild Gustavsen - 08.09.2014

Vi deltok i et tilsyn forrige uke, hvor vår representant i lunsjpausen stilte følgende spørsmål til tilsynet: Hva med de små foretakene som ikke selv har administrative ressurser? Systemkravne er stort sett like i alle tiltaksklasser. Setter dere de samme krav til disse? Svaret var omtrent slik:

"Det er ingen menneskerett å drive eget firma. Kanskje det er bedre at slike foretak forsvinner, og at de ansatte får seg arbeid i et større selskap med nødvendige ressurser». Vi antar at dette ikke er offisiell politikk i DiBk, men en enkelt revisors uttrykk for frustrasjon over hva han møter.

Ta kontakt med oss, og be oss om hjelp til å få tilpasset dine rutiner slik SAK10 krever.