VELKOMMEN TIL ETT NYTT ÅR.

Arild Gustavsen - 02.01.2019

Nye minstelønnssatser for byggfagene og godstransport på vei.

Forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler er videreført. De nye forskriftene med nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. desember 2018. Du finner dem på Arbeidstilsynets temasider om minstelønn.