Myndighetene krever uavhengige 3. parts målinger...

Arild Gustavsen - 22.11.2012

... av støy og støvutslipp fra pukkverk.

Det er gjennomført en omfattende aksjon mot pukkverk over hele landet, og KLIF er skuffet over resultatet. Over 50 % av de kontrollerte virksomheter hadde ikke gjennomført lovpålagte målinger av støvutslipp og situasjonen er ikke svært mye bedre hva støyutslipp angår, selv om støyproblemet er mindre enn støvproblemet. Ale målinger kreves nå dokumentert av en uavhengig 3. parts kontrollør.