Forslag til forenklede regler for kontroll i byggesak – fortsatt i strid med ESA

Arild Gustavsen - 09.07.2012

Departementet sitt forslag til forenklinger møtes med vantro i bransjen. Regelendringene som foreslås opprettholder det gamle regime med sentral og lokal godkjenning – stikk i strid med kravet fra ESA i sakens anledning. I beste fall vil nytt forenklet kontrollregelverk gjelde som en ny overgangsordning til noe vi enda ikke aner hva er. Argus anbefaler myndighetene å ta seg tid å gjøre regelverket ferdig i stedet for å klatte mer på et utdøende regleverk.