Statsbygg tetter hull i konkurransesammenheng.

Arild Gustavsen - 22.03.2017

I følge bygg.no melder Fri Fagbevegelse at Statsbygg nå tar grep for å stoppe konkurransefordelen utenlandske entreprenører har hatt. De innfører kontraktskrav om at underleverandører som søker om pendlerstatus skal dekke reise, kost og losji for sine ansatte uansett pedlerstatus eller ikke.