EU-taksonomien på full fart inn i bygg- og anlegg.

Arild Gustavsen - 09.01.2022

 

I praksis dreier nå alt seg om klima og CO2. Sirkulærøkonomien skal sikre bærekraft og redusere fotavtrykket. Vi merker det allerede i anbudstekster. For alle våre sertifiserte kunder ivaretas dette nå i sertifiseringsportalen, slik at vi er vel forberedt når 2023 nærmer seg, og alle krav slår inn. PS: Vi har fortsatt kapasitet til å hjelpe flere i sertifiseringsprosessen.