DiBk med uklare kriterier for vurdering av faglig ledelse. Forholdet har utviklet seg til en problemstilling som skaper trøbbel for godkjente foretak.

Arild Gustavsen - 08.09.2019

 

Høsten 2018 endret SAK10 reglen om tilknytning av faglig ledelse. Fra 1. oktober 2018 skulle faglig leder være fast ansatt. Regelverket sier ingen ting om hvilke kriterier man skal vurdere behovet for faglig ledelse på, kun at man skal ha angitt en stillingsprosent. 

Faglig ledelse er en administrativ funksjon. En faglig leder rekker over mye med dagens digitalisering. Regelverket om den forvaltningsmessige praksis er i utakt med virkelighetens verden. Argus har tatt forholdet opp i samarbeidsmøte med DiBk denne uken. Og vi håper under skjer.