Kravene skjerpes – ikke bare til foretak – men også til produkter. Alt skal være kortreist – også pukk.

Arild Gustavsen - 07.02.2021

 

E6-strekningen som vår kunde E. Rolstad AS fikk tildelt forarbeidene på, går gjennom både Lillehammer og Øyer kommune. Den er vedtatt med krav om Ceequal-sertifisering. 

«Som byggherre ønsker vi i størst mulig grad å ivareta klima og miljø både i planlegging og utbygging av E6. Nye Veier stiller derfor krav overfor leverandørene om at prosjektet skal bærekraftsvurderes etter Ceequal-metoden, sier Aanesland».

 

Og hva er en Ceequal-sertifisering? 

CEEQUAL er en egenvurderingsprosess, utført av en utdannet CEEQUAL Assessor, dvs. en person med godkjent kurs for å bedømme produktets kvalifikasjoner på de fastsatte kriterier ved bruk av CEEQUAL-håndboken som best gjenspeiler prosjektets/kontraktens art. Den fullførte vurderingen blir deretter eksternt verifisert av en CEEQUAL-utnevnt verifikator basert på bevisene som presenteres for hvert spørsmål, noe som resulterer i en ratifisert CEEQUAL-poengsum og vurdering. Ved å bruke en kopi av den gjeldende CEEQUAL-håndboken og et online vurderingsverktøy for å fange poeng og bevis, vurderer og registrerer vurderingspoengene han eller hun mener er passende for hvert spørsmål som er relevant for prosjektet/kontrakten, sammen med detaljer om bevis som rettferdiggjør poengsummen. Etter ratifisering blir CEEQUAL-sertifikater presentert for alle prosjektpartnere ved passende arrangementer. 

Fremtiden er over oss!