Sentral godkjenning på nytt i endring.

Arild Gustavsen - 10.09.2018

Departementet slår fast at utdannelse fra Teknisk Fagskole iflg. Fagskolelovens § 4 gir rett til tittelen «Fagskoleingeniør». I praksis er dette et svært mye høyere utdanningsnivå enn «Mesterbrev». Dersom dette forfølges under prosessen ved revisjon av Sentral Godkjenning, får vi fire utdanningsnivåer i stdet for tre. Konsekvensen må bli en revurdring av tiltaksklassene. Dette lyder som musikk i våre ører. Og vi krysser derfor fingrene for at dette går veien.