HMS-ansvarlig dømt etter arbeidsulykke.

Arild Gustavsen - 26.02.2017

Bygg.no melder om denne saken forrige uke. Forholdet var at en leder hadde satt i verk risikofylte arbeider uten nødvendig risikovurdering og uten å utferdige nødvendige sikkerhetsinstrukser. Eller sagt på en annen måte – han hadde ikke tatt HMS-kravene på alvor. Ikke kom i samme situasjon du også. Ta i bruk ditt system å unngå felgselsstraff.