Elektriske masseforflyttingsmaskiner og sprengning hører selvfølgelig ikke sammen.

Arild Gustavsen - 30.05.2022

 

Alle som driver med sprengning vet hvor følsomme elektriske tennere er for magnetfelt utløst av strømkilder, jordfeil eller krypstrøm. Alt dette kan utløse en utilsiktet detonasjon. Derfor er denne påminnelsen viktig i tider da alt skal være elektrisk.