AT med ny storaksjon på byggeplasser.

Arild Gustavsen - 21.10.2018

De siste to ukene i september gjennomførte Arbeidstilsynet 400 besøk på norske byggeplasser. 200 ble stengt umiddelbart. Det er  50 % det. Og grunnen var i hovedsak mangel på sikring ved arbeid i høyden og manglende bruk av verneutstyr.

Du må ta HMS-kravene på alvor og gi dine ansatte nødvendige sikkerhetsinstrukser. Det er tid for nye HMS-håndbøker til ALLE ansatte. Lett tilgjengelig i en web-app fra Argus AS.