Søknad om ansvarsrett i søknadspliktige tiltak forsvinner fra 1. Januar 2016

Arild Gustavsen - 22.06.2015

Den erstattes da av en egenerklæring om at man påtar seg ansvarsrett. Fritt frem, sier den som ikke forstår regelverket. Og de som forstår hva som skjer, forstår en ting: Kompetanse og systembruk SKAL på plass. Det løser myndighetene med å øke antall ansatte som har systemtilsyn som hovedgesjeft fra et beskjedent antall til et dramatisk antall fra årsskifte. DiBk har ansatt et stort antall nye medarbeidere som skal drille kommunene i gjennomføring av effektive tilsyn, kommunene går i sammen om lokale tilsynskontorer med god støtte fra kommunaldepartementet osv.  

Sentral godkjenning har derfor kun privatrettslig betydning etter 1. J nuar 2016. Offentligrettslig, dvs. med hensyn på selve byggesaken, betyr sentral godkjenning kort og godt ingenting i nytt regelverk. Likevel vet vi lite om hva som skjer i praksis, ordningen er godt innarbeidet, og oppdragsgivere generelt vil når som helst kunne kreve at man har dette «kvalitetsstempel». Vi er riktignok litt usikre på om myndighetene tror at sentral godkjenning er et kvalitetsstempel. De har trukket sentrale godkjenninger over en lav sko det siste året – av kun én årsak: De har avdekket manglende kompetanse om systemer og manglende systembruk i så godt som hvert eneste tilsyn. Du lever fortsatt godt uten sentral godkjenning. Men det store spørsmålet er om du lever like godt uten ansvarrett. 

Det er to poeng som tydeligvis ikke går hjem hos dyktige fagfolk: 

1.            Det er i realiteten godkjenning av foretak som forsvinner 1. januar 2016. Ikke lokal godkjenning. Myndighetene tror at folk kan regelverket. Det er feil. Journalistene forstår det selvsagt ikke. Derfor hevder de at lokal godkjenning forsvinner. Det blir både rett og galt på samme tid.

2.            Enhver feil i byggesak skyldes mangel på system eller systembruk. Myndighetene mener at dersom kompetanse og systemer er i henhold til regelverket, vil alle byggverk blir som forutsatt. I en ideel verden har de rett i det. I vår verden er det kanskje ikke slik…

 

Fremtiden blir spennende for oss som fra 1997 har trodd at systemer skulle brukes. Etter 1. januar 2016 får vi svaret. Vi ser på fremtiden med skrekkblandet fryd.