DiBk har laget en glimrende forklaring og eksemplifisering på hva universell utforming dreier seg om.

Arild Gustavsen - 06.12.2012