Norges første digitale varsel om planoppstart er sendt ut, jf. DiBk denne uken.

Arild Gustavsen - 24.01.2021

 

Hvert år utarbeider private aktører og kommuner cirka 1600 reguleringsplaner der det skal bygges veier, boliger, næringsbygg og lignende. En rekke berørte naboer skal varsles om reguleringsplaner og gis mulighet til å komme med innspill. Planvarslingen skal skje minst tre ganger: i oppstartsfasen, i høringsfasen og når planen er vedtatt. Frem til i dag har dette i stor grad skjedd i brevs form. Onsdag 13. januar fikk flere hundre berørte naboer av nye E6 sør for Trondheim (Gyllan-Kvål) digital planvarsling om utbyggingsplanene. Det ble Norges første digitale varsling om planoppstart. Den digitale varslingen gjør at man sparer både tid og penger, og legger til rette for medvirkning fra berørte naboer.