Vi tok ikke feil (kanskje ingen nyhet). Etter 1. Januar er det kun formalkravene til utdanning i tkl 2 og tkl 3 som er lovlig grunnlag for ansvarsrett.

Arild Gustavsen - 30.11.2015

Vi stilte Kommunaldepartement (KMD) spørsmål om dette allerede 25. Juni i år. Svaret kom forrige uke med en beklagelse over at det hadde tatt så vidt lang tid å svare oss. Saksbehandleren i Kommunaldepartet slår fast at formalkravene ikke kan fravikes, og lukker i tillegg glatt øynene til DiBk sin forvaltningsmessige praksis de siste 18 år. Reglene om formalkrav til utdanning har vært uendret fra de kom, sier han. Så vet vi det. Festlig å høre for oss som har fremmet tusenvis av søknader og fornyelser og fått gjennomslag for hver eneste søknad vi har sendt på tross av manglende formell utdanning for en stor prosents vedkommende. Teknisk fagskole og solid erfaring fra oppdrag i tkl 3, har gitt sentral godkjenning i tkl 3. Thats it. Enten KMD tror det eller ikke. Men nå er kravene skjerpet. Vi venter i spenning på praksisendringen.