Ny veiledning til Storulykkesforskriften.

Arild Gustavsen - 14.03.2017

I dag (13. mars 2017)  publiseres det på www.regelhjelp.no to nye temaveiledere til storulykkeforskriften. De skal gjøre det lettere for virksomhetene å finne ut om de er omfattet av forskriften, og utarbeide strategi for å forebygge og begrense storulykker. Veiledningene er laget av tilsynsmyndighetene, som for dette fagområdet består av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet. Argus analyserer nå sin dokumentbase Argus Safedoc med hensyn på nødvendige oppdateringer for neste års system- og HMS- håndbøker. Vi holder deg oppdatert.