Sommer, ferie og beredskap hos Argus AS

Argus AS - 08.07.2021

 

De fleste i Argus har ferie fra midten av juli til midt i august i sommer. For deg som kunde kan det i gitte situasjoner bli en utfordring. Vi har derfor sørget for en viss beredskap for å sikre deg nødvendig bistand – dersom du ikke har mulighet til å vente med å få svar på dine spørsmål.

Får du ikke svar på sentralbordet - 35 50 51 52, kan du i slike situasjoner henvende deg til Arve Gustavsen på arve@argus.no eller telefon 482 38 135, eller Arild Gustavsen på arild@argus.no evt. på telefon 913 66 163. 

God Sommer!

 

Hilsen oss i Argus