Det avdekkes en masse feil under bygging av spesielt våtrom.

Arild Gustavsen - 12.02.2023

 

Dette er ingen nyhet egentlig. Problemet er ikke de utførende. Det bare ser slik ut. Vi har fra 1997 når ny PBL- trådte i kraft – visst at det er på prosjekteringsstadiet utfordringen ligger. Slik er det fortsatt. Og de utførende må bli mer kritsike til overlevert materiale fra PRO. Så enkelt er det. Og antall byggfeil vil rase i stor fart.