Departementet er ute med høringsbrev om forenklinger i søknadsplikten.

Arild Gustavsen - 01.07.2013

Argus ønsker høringsforslaget velkommen, og vi vil informere fortløpende om de forslagene som vedtas og blir til endringer.

 

Et sentralt forenklingsforslag er å heve terskelen for søknadsplikt, ved introdusering av en registreringsordning for mindre tiltak på bebygd eiendom. Ordningen vil være ressursbesparende både for tiltakshaver og kommune ved at tiltaket ikke behøver søknadsbehandling, og kan settes i gang etter 3 uker etter at fullstendig registrering er mottatt i kommunen på bestemte vilkår.

På bakgrunn av forslaget om å gjøre noen tiltak registreringspliktige, foreslås enkelte endringer i reglene om plassering av byggverk. Departementet foreslår at det tydeliggjøres i loven at garasjer, uthus og lignede mindre tiltak kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen med mindre plangrunnlaget angir noe annet. Endringene i bestemmelsen medfører at flere tiltak faller inn under den foreslåtte registreringsordningen.

 

Vi i Argus tror faktisk at de fleste forslagene vil bli vedtatt. Vi er jo toss alt i et valgår - og de rødgrønne må vel oppføre seg blå-blått om de skal ha et håp om nytt mandat i september.