Midt i valginnspurten sender regjeringen ut forslag til krav om CO2 regnskap for nye bygg på høring.

Arild Gustavsen - 06.09.2021

 

Energikravene til bygg er strenge i Norge. Nye bygg skal være både energieffektive og ha fornybar energiforsyning. Nå foreslår regjeringen også å innføre krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg i bygg-teknisk forskrift (TEK17). Forslaget ble sendt på høring rett før Arendals-uka nå i sommer. Vi er IKKE spent på resultatet av høringene. De blir neppe liggende i samme skuffen som Bygg-kvalitets-utvalgets høringssvar om endringer i den sentrale godkjenningsordningen. Forslaget vil bli støttet massivt. Mens Bygg-kvalitets-utvalgets drøm om en ny seriøsitetsordning like sikkert aldri vil se dagens lys – slik vi opplever utviklingen. Sentral godkjenning er kommet for å bli. Klimagassregnskap blir like sikkert et krav i TEK17. 

Og vi er til for å hjelpe alle, nærmest som bransjens «Blåkors». Velkommen.