Sentral godkjenning – useriøse konkurrenter – DiBk med ny strategi; forenklede dokument tilsyn.

Arild Gustavsen - 18.06.2017

Vi opplever at våre kunder får aggressive selgere på telefonen som vil selge hjelp til denne tjenesten. Slik har det vært lenge. Men nå har dette tatt helt av. Det finnes blant annet et firma med tilhold i Bergen som hevder at de er de eneste i verden som kan dette – og at du må starte arbeidet med fornyelsen 12 måneder før utløp av godkjenningsperioden.

Dette er og blir svindel. Ingen foretak i Norges land har tilbudt denne tjenesten lengre enn Argus. Vi startet i 1994 med å hjelpe våre kunder med autorisasjoner – og fortsatte i 1996/97 med å bistå våre kunder med søknader om sentral godkjenning. En søknad om fornyelse bør være inne i DiBk ca. 2 måneder før utløp. Vi snakker om en jobb som er gjort unna på noen få timer av folk som kan det de skal kunne, under forutsetning av at kunden er oppegående nok til å finne frem nødvendig informasjon. Og det er akkurat det våre kunder er. De er oppegående. Så prosessen vår er som følger:

Vi kontakter de kunder vi har bistått tidligere i god tid før utløpsdato  – i de fleste tilfeller ca. 3 måneder før. Dersom kunden ønsker vår bistand – forteller vi hva vi trenger. Noen ganger stikker vi rett og slett hjem til kunden og tar søknaden fra a til å der og da. Det er gjort på en – to – tre -  for oss som kan det. Og en ting til. Vi forteller ikke våre kunder eventyr om hva han bør ha, og hva kan få – dersom det ikke er relevant. Det kan vær fornuftig å ha en sentral godkjenning for det man faktisk driver mest med. Men nødvendigvis ikke alltid. 

 

HUSK EN TING: 

SENTRAL GODKJENNING ER EN FRIVILLIG ORDNING ETTER AT FORSKRIFT OM GODKJENNING AV FORETAK BLE OPPHEVET 1. JANUAR 2016. OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE HAR HELLER IKKE ANLEDNING TIL Å KREVE SENTRAL GODKJENNING VED TILDELING AV OPPDRAG. DEN ENESTE EFFEKTEN DU HAR I DAG AV SENTRAL GODKJENNING ER MARKEDSEFFEKTEN OG KANSKJE – VI SIER KANSKJE – LITT MINDRE TILSYN FRA KOMMUNENE.

 

DiBk med forenklede dokument tilsyn.

Vi registrerer dette som en trend – og anbefaler deg å ta kontakt med oss før du sender noe som helst til direktoratet – før vi har kvalitetssikret det du har tenkt å sende. Vi holder vår dokumentbase oppdatert og passer på at du som kunde bruker relevante og oppdaterte dokumenter i ditt svar til DiBk.