Arbeidstilsynet på krigsstien. Bøtene sitter løst. Det er grøftearbeid som står på agendaen.

Arild Gustavsen - 24.06.2019

Dette er hva de reagerer på:

 • Bratte usikrede graveskråninger
 • Ingen rømningsveger fra grøft
 • Gravemasser plassert på grøftekant
 • Geoteknisk kompetanse (erfaren grøftegraver med fagbrev) ikke brukt og dermed tvil om graving er forsvarlig.

Andre typiske funn som har ført til pålegg i tilsynsaksjonen er:

 • Virksomhetene har ikke utarbeidet grøfteplaner
 • De har ikke brukt geoteknisk kompetanse i planlegging av gravearbeidet
 • Oppfølging av grøfteplaner er mangelfull
 • Gravemasser er plassert for nær der det er gravd
 • Det er ikke gjort gode nok tiltak for å hindre utrasing av sidevegger i grøft
 • Rømningsveier mangler
 • Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr og maskiner
 • Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
 • HMS-kort mangler.

Så: Ja - ta systemene i bruk. Det er ikke nok å ha. Systemer skal brukes.