Liv Signe Navarsete vil arbeide for mindre byråkrati og enklere byggeregler!

Arild Gustavsen - 28.03.2012

Navarsete sier i et avisinnlegg denne uke at hun vil arbeide for enklere byggeregler og mindre byråkrati. Dette sier hun umiddelbart etter at hun har utsatt ikrafttredelsen av obligatorisk uavhengig kontroll.

Og hun får støtte av adm. dir. i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, som i tillegg hevder med styrke at "Det må skje en opprydding i Plan- og bygningsloven med forskrifter". Slå den.

Vi fikk ny Plan- og bygningslov etter 8 års arbeid den 1. Juli 2010. Nå roper myndigheter og aktører på opprydding. Vi venter i spenning – og trener på å leve med et dynamisk regelverk. Men vi liker det ikke.

Denne form for harselas med en hel næring river ned all respekt for lover- og forskrifter.