DiBk med ny Nasjonal sjekkliste for ansvarlig søker (SØK)

Arild Gustavsen - 08.01.2018

Når vi sier ansvarlig søker, er det en sannhet med visse modifikasjoner. Den Nasjonale sjekklisten er laget for kommunene for å få en mest mulig enhetlig saksbehandling. Og derfor er den 10 ganger bedre enn noen annen sjekkliste for ansvarlig søker -  i kombinasjon med din kvalitetssikringsrutine på side KS-5032 i Safedoc. Og den Nasjonale sjekklisten finner du ved å søke på B-0850 .