Arbeidstilsynet setter fokus på jord- og skogbruk ved sine tilsyn utover vår og sommer. 400 virksomheter får besøk.

Arild Gustavsen - 20.04.2018

Jord- og skogbruk har i lang tid vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. I tillegg er yrkesgruppen også spesielt utsatt for luftveislidelser og muskel- og skjelettplager. Alenearbeid og psykisk helse er også temaer som har blitt viktigere grunnet mekanisering og profesjonalisering av både jordbruk og skogbruk. Deler av jordbruket er også preget av dårlige arbeids- og lønnsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Så få orden på din virksomhet – før tilsynet kommer – ikke etter at de har vært der.