Arbeidstilsynet vil sjekke støy på arbeidsplassen. Stor kampanje på gang.

Arild Gustavsen - 27.04.2012

Hørselstap er uhelbredelig, og det er bekymringsfullt at så mange får hørselsskader på jobb. Arbeidstilsynets satsning på støy skal bidra til at virksomhetene jobber forebyggende for å redusere risikoen for hørselsskader på arbeidsplassen, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.