Det er ingen nyhet at Argus driver med sertifiserings-arbeid. Men det er en nyhet at det på Regjeringens hjemmeside åpnes for krav om ISO- sertifikat ved tildeling av kompliserte oppgaver.

Arild Gustavsen - 14.10.2019

Samtidig som det åpnes for å kreve sertifikater, sier regjeringen: Obs. Vær forsiktig. Gjør dere som innkjøpere det, så begrenser dere konkurransen og får høyere priser. 

SVV bestemte seg for at oppgaver med terskelverdi over 51 mill var «vanskelige» oppgaver. Vi stiller da følgende spørsmål: 

  1. Hva tror du innkjøperne i Statnett gjør? I Statsbygg? I Jernbaneverket? I Statkraft? I de store kommunene? Osv.
  2. Hva gjør du den dagen du ikke får regne på et anbud fordi det er krav om sertifikater?
  3. Tar du riskoen på å stå med skjegget i postkassen?

  

Grunnen til at vi stresser dette for tiden er 3 forhold. 

  1. Vi ønsker at våre kunder skal være i fremste rekke.
  2. Vi vet at det koster langt mindre enn hva de fleste tror.
  3. Vi vet at det er langt mindre arbeid enn de fleste tror.

 

Derfor er det rette nummeret å ringe i sakens anledning: 913 66 163. Velkommen til en prat.