Produktdokumentasjon som fokusområde ved tilsyn

Arild Gustavsen - 14.03.2016

Et absolutt krav til produsenten som skal CE-merke sitt produkt, er at virksomheten har etablert og bruker et produksjonskontrollsystem (PKS). Dette er et vilkår for å CE-merke sitt produkt. Det er også krav til innledende typetester av produktene. Argus leverer slike systemer med hensyn på de aller fleste produkter til bruk i byggverk. I tillegg er det slik at for enkelte produkter er det krav om å være sertifisert for å påføre et CE- merke. Bare ta kontakt med oss om du er i tvil.