Lokal godkjenning opphører fra 1. Januar 2016. Sier myndigheten i dag. ..

Arild Gustavsen - 24.11.2014

Vi får se. Erfaringen sier at ting tar tid.
Etter 1. Januar 2016 sitter vi igjen med kun en lovpålagt godkjenning; Ansvarsretten. Godkjenning av foretak er da historie. Samtidig sier myndighetene at den sentrale godkjenningen skal styrkes som en frivilling godkjenningsordning for foretak. Det store spørsmålet blir – hvor mange oppdragsgivere vil likevel kreve at man har sentral godkjenning? Vårt tips er følgende:

Regner du på store anbud og er avhengig av oppdragsgivere som stiller krav – sats på fortsatt å ha sentral godkjenning.

Driver du i det private markedet – ville jeg ha tenkt meg grundig om med tanke på å beholde en sentral godkjenning. Det koster penger og kan være plundrete med tanke på vedlikehold.

Men …. glem ikke følgende:

Systemkravene er koblet til ansvarsretten, ikke til godkjenning av foretaket  – "Foretak som søker ansvarsrett skal ha rutiner for…osv…»