Argus tilbyr komplette klimaregnskap.

Arild Gustavsen - 02.12.2019

Mange av våre kunder er i dag i sertifiseringsprosesser og sliter med å finne gode miljømål. Vi har løsningen enten du bruker oss som partner i prosessen eller ikke. Vi gir deg en liste over relevant forbruk, du svarer med dine innkjøpstall, og vi lager de sammenstillinger og grafer du trenger for å overbevise sertifiseringsrevisor.