Det er bare 14 dager til uke 35. Og uke 35 er starten på 3 ukers intens kampanje fra Fyklesmannens side. Noen av våre kunder bør forberede seg på akkurat dette.

Arild Gustavsen - 15.08.2016

Det er produsenter av ferdigbetong og entreprenører som håndterer betong som vil få besøk av Fylkesmannens medarbeidere. Og de vil se at nødvendige risikoanlayser er gjort, de vil se virksomhetens rutiner for overvåkning av betongslam og eventuelle utslipp i vassdrag, de vil vite hvordan betongrester håndeteres osv. I det hele tatt – vær beredt når de melder seg uten varsel. Og trenger du hjelp til forberedelser – er vi der!