Ny forskrift; Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Arild Gustavsen - 12.01.2015

Forskriften erstatter kapittel 3 i TEK10. Forskriften inneholder regler for dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk, dvs. blant annet byggevarer.

Byggevareforordningen inneholder krav om og regler for CE-merking av byggevarer. CE-merking gjelder for de byggevarer hvor det finnes en harmonisert standard eller hvor produsenten har valgt å få utført en europeisk teknisk bedømmelse av produktet.

Er du produsent av produkter til bruk I byggverk, er tiden inne for å være våken, dersom du ikke elsker trøbbel. Noen gjør det. Det fleste er glad de slipper det.