Vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor er nå passert 3200 MILLIARDER – du leser rett. Tretusentohundre milliarder! VA-sektoren har det største etterslepet.

Arild Gustavsen - 06.06.2021

 

Dersom du er rektor på en offentlig skole og får valget mellom å foreta en nødvendig oppgradering av VA-anlegget i byggverket og et internasjonalt doktorgradsprogram som vil gi skolen din økt status – hva tror du at du velger? Jeg vet svaret. Hele poenget er at man må skille mellom det å eie og drifte. Det behøves en strukturendring i det offentlige. Forvalteransvaret må over på selvstendige hender – f.eks. Statsbygg – til noen som vet hvor viktig vedlikehold av bygninger og installasjoner er. Vi trenger en vedlikeholds-minister her i landet.