Bestill vår hjelp til en Arbeidsmiljø/HMS-kartlegging før tilsynet kommer.

Arild Gustavsen - 05.05.2014

Vi ser i hvert eneste tilsyn at det blir pålegg om en Arbeidsmiljø/HMS-kartlegging. Du er tjent med at denne er gjennomført før tilsynsbesøket, og at denne ligger til grunn for vurderingen av hvilke risikoanalyser du har foretatt. En slik kartleggingsoppgave krever inngående kjennskap til regelverket, og det er derfor du skal be oss om hjelp. Så ta rører eller Internett fatt. Det er ingen grunn til å vente lenger enn du har gjort.