Nye straffebestemmelser har effekt!

Arild Gustavsen - 06.12.2012

(Hentet fra Di Bk)

 

Økt kommunalt tilsyn

Norske kommuner har ført langt flere tilsyn i 2011 enn i tidligere år. I 2011 ble det registrert nærmere 8400 tilsyn i kommunene, som er en økning på 2600 fra 2010.

 

- Kostra-tallene viser at økt oppmerksomhet på tilsynsplikten i lovverk og forskrift har effekt, sier Langen.

 

Både lov og forskrift har fått egne kapitler om kommunalt tilsyn. Innholdet i kommunenes tilsynsplikt er presisert, og det er innført krav om at kommmunene skal ha en strategi for tilsynet med konkrete målsettinger og prioriteringer. Videre er det innført pliktige tidsavgrensede fokusområder for tilsyn.

 

Statistikken viser også at kommunene følger opp de prioriterte tilsynsområdene i forskriften, og nesten 30 prosent av tilsynene føres på nettopp disse områdene.

 

Nye virkemidler tatt i bruk

I fjor ble det ilagt 196 overtredelsegebyr. Denne omfattende bruken av slikt gebyr kan indikere at den oppfattes som et godt og hensiktsmessig virkemiddel av kommunene.

 

Overtredelsesgebyr er en ny sanksjon i plan- og bygningslovgivningen. Sanksjonen kan ilegges av bygningsmyndigheten som en reaksjon på “små” og mer “alminnelige” brudd på reglene. Gebyret kan kun benyttes på overtredelser som er skjedd etter 1. juli 2010.

 

Politianmeldelse og straff er en strengere sanksjon og er ment for mer vesentlige brudd på reglene.