Ang. flyttingen av servermiljø.

Argus AS - 23.04.2021

Det er fortsatt litt hikking etter flytting av servermiljø fredag morgen, vi arbeider med problemene. Mac-brukere vil oppleve problemer med Argus Client men det arbeides med en løsning.»