Nok en gang – innføres det overgangsordning med hensyn på Sentrale Godkjenninger – men pass på…

Arild Gustavsen - 29.02.2016

Overgangsordningen gjelder frem til 1. Juli 2018. Fornyer du nå med manglende kompetanse, og unnlater å dokumentere at rett kompetanse er på plass innen fristen, får du automatisk redusert din sentrale godkjenning før utløpet av godkjenningsperioden. Uansett; for de aller fleste går virksomheten like godt uten sentral godkjenning etter nytt regelverk. Det er kun maskinentreprenører i noen områder av landet som nå trenger sentral godkjenning for å drive sin virksomhet – hvilket skyldes galskapen med krav til sentral godkjenning tiltaksklasse 2 for å få gravetillatelse. Men tro oss; Godkjenningsordningen vil bli endret. De kan ikke gå fra grøft til grøft. Når undertegnede fikk utdelt sitt vitnemål på Sofienberg Tekniske Fagskole i 1972, sa lærer Paulsen: Dette er ikke et bevis på at dere kan noe gutter. Dette er kun en tillatelse til å begynne å lære. Så kompetansegivende praksis må på banen – også for de som manger noen få studiepoeng.