Statens Vegvesen rakner i sømmene.

Arild Gustavsen - 26.10.2020

 

Våre politikere forstår dessverre lite av hva et kompetansemiljø krever. Flyttingen av ansvar for veibygging og veivedlikehold fra Stat til nye fylker har medført at det kompetansemiljøet som etter hvert igjen var bygget opp i Statens Vegvesen etter ulykken med splitting av Statens Vegvesen for 20 år siden, nå på nytt på det nærmeste er ødelagt. De dyktigste forsvinner i store antall for tiden, og Statens Vegvesen sitter derfor igjen med svekket kompetanse. Det er ikke bra for bransjen. Prosjekter kommer ikke ut – og alt stopper opp.

Mange roper nå varsko. Vi håper myndighetene våkner og finner løsninger som hindrer total kollaps.