Argus åpner kontorer over hele landet.

Arild Gustavsen - 27.01.2019

Argus Dokumentsenter er konstruert slik at Argus faktisk har tatt plass på «nabokontoret» ditt. Dette er en nyhet for ganske mange av våre kunder. Vi kan – dersom du ønsker det – faktisk logge oss inn til deg og bistå deg med hva det måtte være av systemarbeid dersom du abonnerer på Argus Dokumentsenter:

Tilpasning av overordnede systemer for kvalitetsstyring.

Utarbeidelse av tilpassede HMS-planer etter krav i byggherrens SHA-plan.

Utarbeidelse av kontroll- eller kvalitetsplaner med hensyn på kvalitetssikring i prosjekter.

Vi kan hjelpe deg med sertifiserte systemer etter ISO standarder eller etter Miljøfyrtårn.

Kort og godt – det er nesten ikke grenser for de mirakler vi kan utrette – bare du ber om det. Enkelte mirakler kan jo ta noe tid. Så nøl ikke, vi hopper når du sier hopp!